Obrázky na webu, licence a odpovědnost

Možnosti použití obrázků pro webové stránky a grafiku, jejich licencování a odpovědnost v případě porušení licenčních podmínek.

Grafikcá podoba webu je velmi důležitou součástí každé internetové prezentace, ale ne vždy máme k dispozici vlastní obrázky a ikony nebo nechceme investovat do pořízení grafických podkladů. Naštěstí můžete získat ze sposty zdrojů podklady zdarma.

Na následujících řádcích Vám přiblížíme informace o tom, jaké existují licence, kde sehnat vhodné obrázky nebo ikony, kdo skutečně odpovídá za obsah webových stránek a jaké hrozí postihy v případě porušení licenčních podmínek.

Nezisková organizace Creative Commons si klade za cíl rozšíření autorských děl mezi širokou veřejnost s možností jejich využití a sdílení uživateli. Právě pro tento účel vytvořili několik druhů licencí, které mohou být použity při šíření autorských děl.

CC0 (Volné dílo)

Licence Creative Commons 0 neboli volné dílo umožňuje libovolné nakládání s autorským dílem, které může být mněněno nebo využito ke komerčním účelům bez nutnosti uvedení autora.

CC-BY (Uveďte autora)

Další licence, která umožňuje využívání díla libovolným způsobem je CC-BY. Narozdíl od CC0 musíte při použití uvést autora. Velmi často jsou u děl pod touto licencí uvedeny také informace, jak autora uvádět.

Fotografie a grafické podklady zdarma

Pravděpodobně nejsnažší způsob, jak vyhledat obrázky a grafiku podle konkrétní licence je přímo pomocí Google obrázků, kde si požadované vlastnosti včetně licence vyberete pomocí filtru. Mezi výsledky vyhledávání jsou pak zahrnuty také weby, které se specializují právě na sdružování obsahu pod licencemi CC0 a CC-BY. Mezi nejznámější patří:

Samozřejmě existuje celá řada podobných stránek, takže stačí mezi hledané výrazy zařadit termíny jako public domain, cc0 nebo free images.

Použití autorských děl a odpovědnost

V případě porušení licence je vždy odpovědný ten, kdo licenci skutečně porušil. Pokud si necháváte vytvořit webovou prezentaci a firma použije obrázky, které nemají volnou licence, pak k tomu porušení došlo z jejich strany a nesou odpovědnost.

Jestliže ovšem dostanete přístup do administrace pro správu obsahu, pak si musíte na použití vhodných obrázků pro obsah dohlídnout sami. Pokud budete stahovat ze serverů, které nabízejí obrázky pod licencí Creative Commons 0, pak se nemáte čeho bát. Dávejte si ovšem pozor na licenci CC-BY, kdy musíte uvádět autora.